Logistiek vastgoed vraagt om een nieuwe koers

Foto: Jan Verhoeff

 

Brabant is met ruim 8 miljoen vierkante meter de provincie met het grootste areaal logistiek vastgoed. Tot 2030 ligt er nog een uitbreidingsvraag van 500 hectare. Een vraaggerichte ontwikkeling zal grote negatieve gevolgen hebben voor het landschap. Joks Janssen, scheidend directeur van BrabantKennis en voorzitter van onze jaarboekcommissie, schreef samen met Cees-Jan Pen, lector aan Fontys Hogescholen, een opiniestuk voor het Brabants Dagblad. Volgens Janssen en Pen moet het provinciebestuur in overleg met gemeenten en marktpartijen scherpere keuzes maken: 'Provincie en gemeenten moeten sturen op de meerwaarde van nieuwe logistieke bedrijven. Voegen ze echt iets toe aan de regionale economie?' Ook moet er meer aandacht komen voor hergebruik van bestaande logistieke bedrijventerreinen.