Strip (21): Gelijkgeschakeld landschap

Maynardville ligt in de Verenigde Staten. Een type stadje waarvan er onnoemelijk veel bestaan. Het is ook de plaats waar Tommy zijn treurige leven slijt. Waar zijn relatie met vriendin Sunny maar niet wil lukken, waar zijn vrienden veelal ontsporen en elkaar belazeren. Waar het lowlife zich voltrekt tussen de huizen van de suburb, rond de stripwinkel van een pornoliefhebber en in de naargeestige flatgebouwen van het centrum.

Tekst Rob van der Bijl

In zijn strip ‘A Complete Lowlife’ schept Ed Brubaker in klare en scherpe zwartwit-tekeningen een dodelijk helder beeld van het gemiddelde stedelijk leven in Amerika. Zijn strakke pen versterkt de authenticiteit van Tommy’s geschiedenis; het is een stripverhaal met een verhevigd gehalte aan dagelijkse realiteit.

Tommy en Sunny wonen samen in een hokkerig appartement op een verdieping van een monotoon flatgebouw. De klare lijnen versterken de sombere trekken van de architectuur; het gebouw vertoont trekken van een kazerne en vormt een beklemmende context. Met de relatie gaat het niet goed. Als de huur van het appartement bijna afloopt, wordt die dan ook verbroken.

Dat is het moment waarop Tommy zich genoodzaakt ziet om de ‘Bay Area’ te verlaten, waar Maynardville ligt.  Als hij er vijftien jaar later toevallig weer terugkomt is de stad in zijn beleving sterk veranderd. Alle plekken die voor hem betekenis hadden zijn verdwenen of onherkenbaar veranderd. Maynardville is weer dezelfde onbestemde plaats als in het begin van Brubakers boek.

Maynardville staat model voor al die gemiddelde stadjes, verspreid in de Bay Area en verder. Het zou Danville kunnen zijn, pal achter het hoger gelegen Oakland, aan de ‘680’ naar San Jose. Maar voor hetzelfde geld stond Fairfield model, langs de interstate richting Sacramento. In feite kan Maynardville bijna overal in de Verenigde Staten liggen. Het staat voor een gemiddeld Amerikaans stedelijk landschap, een gemiddelde architectuur van woningen, winkels en voorzieningen.

Ed Brubaker geeft met het verhaal over Tommy en de ‘Generatie X’ zijn versie van wat ook wel aangeduid wordt als een ‘middle landscape’. Maynardville heeft soms iets weg van een dorp met kleine houten huisjes, soms iets van een stad met sombere appartementsgebouwen. Het houdt het midden tussen stad en dorp, tussen centrum en periferie.

Tommy leeft uiteindelijk een niet-plekgebonden stedelijk leven. De stripboekwinkel van Dick is eigenlijk de enige echte plek. De generatie van Tommy weet elkaar daar te vinden. Niet omdat die winkel in Maynardville ligt, of op een precieze plek binnen Maynardville, maar omdat de winkel het trefpunt is van cultureel gelijkgezinden. Tommy leeft als vele mede-Amerikanen niet in een stad, maar in een gelijkgeschakeld landschap van het midden.

____________________________

 

 Bron: Ed Brubaker, ‘Complete low life’. Blackeye Books, 1997.

Type: Persoonlijke landschappen

Copyright: Ed Brubaker (1997)

 

Op de website van Rob van der Bijl vind je meer informatie en theoretische achtergronden over het project over strip en stedenbouw, en alle oude afleveringen.

Disclaimer

 

De samenstellers hebben zich tot het uiterste ingespannen om de (auteurs)rechthebbende(n) op de hier getoonde stripfragmenten te achterhalen en op correcte wijze te vermelden. Indien en voor zover (auteurs)rechthebbende(n) onjuistheden of onvolledigheden constateren, dan kunnen zij hierover contact opnemen met Blauwe Kamer waarna voor correctie en/of aanvulling zal worden zorg gedragen.