Strip (28): het Amsterdam van Franka lacht

 

Amsterdam is in de avonturen van stripheldin Franka geen neutrale achtergrond. Waar andere tekenaars de stad opvoeren als een hyperrealistisch, maar tegelijkertijd weinigzeggend decor, neemt Franka-bedenker Henk Kuijpers  bewust afstand van het werkelijke Leidseplein.

 

Tekst: Rob van der Bijl

 


De plek waar Franka woont en werkt is herkenbaar, maar ook denkbeeldig. 'Dit soort stadsgezichten zijn "faction": feitelijke gegevens en sfeerverwante fictie gemixt tot een echt aandoende 'vervalsing', licht Kuijpers toe.

 

Op basis van een (zeer uitgebreide) documentatie assembleert Kuijpers een beeld van stedelijkheid waarin Amsterdam verschijnt als een soms gevaarlijke, maar toch vooral gezellige stad. Franka ontmoet duistere lieden in donkere straatjes in de Jordaan of bij het spoor, maar vertoont zich nog veel vaker in de bruisende openbare ruimte, die alle elementen weerspiegelt van het Leidse- en Rembrandtplein en de Grachtengordel. 

Alhoewel veel van Franka's avonturen zich buiten Amsterdam afspelen, bepaalt deze stad ontegenzeggelijk de sfeer van de strip. Veel verhalen beginnen en/of eindigen er. Franka trotseert dan met een brede lach het natte Hollandse weer, tegen de achtergrond van de evenzeer Hollandse stad met haar glimmende gevels. Het Amsterdam van Franka huilt niet, maar lacht.

 

---------------------------------------------------

Bron: Henk Kuijpers, Gangsterfilm (Franka 10) / De vlucht van de Atlantis (Franka 11) / De Blauwe Venus (Franka 12). Heemstede, Big Balloon 1992/1993/1994.

Type: Realistische architectuur

Copyright: Henk Kuijpers (1992-1994)

 

Op de website van Rob van der Bijl vind je meer informatie en theoretische achtergronden over het project over strip en stedenbouw, en alle oude afleveringen.


Disclaimer
De samenstellers hebben zich tot het uiterste ingespannen om de (auteurs)rechthebbende(n) op de hier getoonde stripfragmenten te achterhalen en op correcte wijze te vermelden. Indien en voor zover (auteurs)rechthebbende(n) onjuistheden of onvolledigheden constateren, dan kunnen zij hierover contact opnemen met Blauwe Kamer waarna voor correctie en/of aanvulling zal worden zorg gedragen.