Winnaars KuiperCompagnons Afstudeerprijzen 2020 bekend

Winnaar in categorie masterprojecten Jean-Francois Gauthier ontwierp voor Brussel vier nieuwe bostypen.

 

Tijdens een verrassend leuke onlinebijeenkomst afgelopen dinsdag zijn de winnaars van de KuiperCompagnons Afstudeerprijzen bekend gemaakt. Bij de bachelorprojecten ging de eerste prijs naar landschapsontwerper Tom Struyf van Van Hall Larenstein, bij de masters naar Jean-Francois Gauthier van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

 

Landschapsarchitect Gauthier kreeg de prijs voor zijn plan om plekken in Brussel om te toveren tot stadsbossen. De jury is niet alleen onder de indruk van de grondige aanpak – Gauthier heeft veel aandacht voor de bodem, het watersysteem en successieprocessen –, maar ook de verbeeldingskracht die uitgaat van de poëtische, ietwat dromerige tekeningen.

De stedenbouwstudenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst Freek van Riet en Johan van Ling ontvingen beiden een eervolle vermelding. Van Riet vanwege het handelingsperspectief dat hij schetst om tijdig in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering, Van Ling om zijn dappere poging om de Brusselse kantoren van de Europese Unie te gebruiken voor stadsvernieuwing.

Bij de bachelors won Tom Struyf van Van Hall Larenstein. Zijn voorstel om met landschapsontwikkeling de leefkwaliteit op het Amerikaanse platteland te verbeteren noemt de jury ‘compleet, origineel en heel knap voor een bachelorstudent’. Een tweede prijs was er voor Ruben Bos (eveneens Van Hall Larenstein) voor zijn ontwerp voor een park op een Arnhems spooremplacement. Zijn medestudent Roy Italiaander ontving een eervolle vermelding voor zijn landschapsplan waarin hij de recreatieve beleving van de Zuiderwaterlinie combineert met klimaatoplossingen. 

 

 

Beeld het winnende bachelorplan van Tom Struyf.

 

Het viel de jury tot slot op dat het maatschappelijk engagement dat de afstudeerders aan de dag leggen – en waarvoor de juryleden veel waardering hebben – de ontwerpkwaliteit nog weleens in de weg kan zitten. Door je zo vast te bijten in ingewikkelde vraagstukken als landbouwhervorming, sociale segregatie of klimaatverandering, bestaat het gevaar dat afstudeerprojecten wel uitblinken in grondige analyses, nieuwe principes of agenderende boodschappen, maar dat de uiteindelijke ontwerpen niet verder komen dan naïeve voorstellen die of onuitvoerbaar blijken of schoonheid ontberen. Rijksadviseurs Zandbelt en Strootman herkennen zichzelf hierin – ook met het College van rijksadviseurs leveren ze vooral studieuze en politieke producten af. Maar zoals Zandbelt zei: ‘Studenten zijn geen rijksadviseurs, ze moeten vooral laten zien dat ze goed kunnen ontwerpen.’

 

Deze week verscheen ook een speciale editie van het Blauwe Kamer E-zine die geheel in het teken staat van de KuiperCompagnons Afstudeerprijzen. 

 

De KuiperCompagnons Afstudeerprijzen zijn dit jaar voor de derde maal uitgereikt. In ons septembernummer presenteerden we de beste  afstudeerplannen van bachelor- en masterstudenten in de stedenbouw en landschapsarchitectuur. De 30 projecten die dit jaar door tien ontwerpopleidingen waren aangereikt zijn in oktober beoordeeld door de zogenoemde Club van 50, een gevarieerd gezelschap van vakgenoten. Zij brachten hun stem door voor de bachelorprojecten een top 2 en voor de masterprojecten een top 3 in te dienen. Hieruit kwam een lijst met nominaties voort – acht masterstudenten, zes bachelorstudenten. Vervolgens boog een driekoppige jury – bestaande uit voorzitter Gijs van den Boomen en de scheidend rijksadviseurs Berno Strootman en Daan Zandbelt – zich over de nominaties om uiteindelijk winnaars en eervolle vermeldingen aan te wijzen.