Strip (29): Avonturen in de duistere Randstad

Onze held Dick Bos is in de haven al op jacht naar een lading cocaïne als inspecteur Bruins en zijn mannen in twee grote zware auto’s nog op weg naar die haven zijn. De jacht op de cocaïnebende is geopend. De grote koplampen van de zwarte politiewagens priemen indrukwekkende lichtbundels in de stedelijke duisternis. Kortom, het avontuur is nu in volle gang.

 

Tekst: Rob van der Bijl

Er zit vaart zit in de verhalen van strip-pionier-tekenaar Alfred Mazure. Zijn ‘beeldroman’-reeks over de avonturen van de Nederlandse James Bond avant la lettre Dick Bos werd begin jaren veertig van de vorige eeuw in deeltjes met het formaat van een pakje sigaretten uitgegeven. Met zijn krachtige grafische stijl was hij zijn tijd, zeker in het toenmalige Nederland, ver vooruit. In elk verhaal razen snelle auto’s door de meestal donkere stad. 'Ik geloof warempel dat die auto mij volgt,' vraagt Dick Bos zich af.


Het duister stedelijke decor is overduidelijk Hollands. De gevels, grachten en hoge bruggen behoren ontegenzeggelijk tot de historische binnensteden. Locaties zoals de haven verraden dat de avonturen van Dick Bos zich in een van de grote steden moeten afspelen, bijvoorbeeld in Amsterdam, maar het kan ook in het vooroorlogse Rotterdam zijn bedoeld. De straatnamen bieden een andere clou. De Veerkade bijvoorbeeld zou in Rotterdam kunnen zijn, of neem de Riouwstraat, die te vinden is in de Indische buurten van Den Haag en Amsterdam. Dick Bos komt kennelijk overal en daarom is het zeer waarschijnlijk dat we zijn avonturen moeten zien op het podium van de Randstad, een duistere Randstad welteverstaan.

 

------------------------------------------------------

Bron: Alfred Mazure, Het Geval ‘Kleyn’ / De Raaf. Den Haag, Ten Hage 1940-1941

Type: Duistere steden

 Copyright: Uitgeverij De Vrijheid, 2004

 

Op de website van Rob van der Bijl vind je meer informatie en theoretische achtergronden over het project over strip en stedenbouw, en alle oude afleveringen.


Disclaimer
De samenstellers hebben zich tot het uiterste ingespannen om de (auteurs)rechthebbende(n) op de hier getoonde stripfragmenten te achterhalen en op correcte wijze te vermelden. Indien en voor zover (auteurs)rechthebbende(n) onjuistheden of onvolledigheden constateren, dan kunnen zij hierover contact opnemen met Blauwe Kamer waarna voor correctie en/of aanvulling zal worden zorg gedragen.