Strip (31): de stedelijkheid van Haagse Harry

In 1994 verschijnt de strip Haagse Harry van Marnix Rueb voor het eerst in boekvorm. Harry is een 'poëtisch proleet' die voluit zijn commentaar op de stad Den Haag ventileert en niet nalaat binnen 'het slagveld van de Haagse samenleving' te interveniëren. Eerder in deze reeks bespraken we dit eerste album. Nu staan we stil bij enkele tekeningen die we jaren geleden van Marnix Rueb per fax opgestuurd kregen.


Door: Rob van de Bijl

Ook in deze tekeningen is het overduidelijk: Haagse Harry trekt zijn eigen spoor door het gesegregeerde Den Haag. Daarbij schuwt hij niet om de gemeente onder druk te zetten. Zo stelt hij zich meer dan assertief op bij de voordeur van het projectbureau van Schilderswijk-Transvaal met zijn ontwerptekening voor ‘Harry’s Urban Villa’. Voor Harry is het meer dan vanzelfsprekend dat zijn villa in het kader van de stadsvernieuwing zal worden gebouwd. Hij wil alleen nog maar duidelijk maken dat er wel dubbelglas in moet.

Vanuit zijn arme buurtje op het veen overschrijdt hij wederom de Haagse diagonaal en belandt via de rijke buurten op het zand uiteindelijk in het aloude dorp Scheveningen waar hij aan de haven de beroemdste viskraam met een bezoek vereert. En uiteraard ruzie schopt, omdat hij er van overtuigd is niet snel genoeg te worden geholpen.

Den Haag, in het bijzonder de stedelijke architectuur loopt als een rode draad door de avonturen van Harry heen. Het belang van de stad en zijn gebouwen wordt door tekenaar Rueb raak getroffen in ronde, soms hilarische uithalen. Zijn klare lijnen zijn vooral vrolijke lijnen zodat we Harry zich vol humor door zijn stad heen kunnen zien buitelen. En dan staat hij stil en maakt zich opnieuw kwaad over de in zijn ogen misplaatste architectuur van het destijds net geopende Haagse stadhuis (medio jaren 90). De ijzige lijnvoering van de Amerikaanse architect Richard Meier kon duidelijk niet op zijn waardering rekenen, juist omdat Harry heel veel van zijn mooie stad achter de duinen houdt, ondanks zijn onophoudelijke gekanker.

---------------------------------------------------------------------------

Bron: Marnix Rueb, Tekeningen per fax opgestuurd. Den Haag, Marnix Rueb, 1996.

Type: Realistische architectuur.

Copyright: Marnix Rueb.

 

Op de website van Rob van der Bijl vind je meer informatie en theoretische achtergronden over het project over strip en stedenbouw, en alle oude afleveringen.

 

Disclaimer

De samenstellers hebben zich tot het uiterste ingespannen om in deze boekbespreking de (auteurs)rechthebbende(n) op de hier getoonde stripfragmenten te achterhalen en op correcte wijze te vermelden. Indien en voor zover (auteurs)rechthebbende(n) onjuistheden of onvolledigheden constateren, dan kunnen zij hierover contact opnemen met Blauwe Kamer waarna voor correctie en/of aanvulling zal worden zorg gedragen.