Hanna Prinssen en Vic Lagrouw winnaars van de KuiperCompagnons Graduation Awards


Afstudeerders Vic Lagrouw en Hanna Prinssen krijgen hun eerste prijzen uitgereikt uit handen van juryvoorzitter Gijs van den Boomen. Foto's Nadine van den Berg

 

Tijdens een feestelijke en drukbezochte bijeenkomst op de TU Delft zijn vorige week de winnaars bekend gemaakt van de door Blauwe Kamer georganiseerde KuiperCompagnons Afstudeerprijzen. Bij de bachelorprojecten ging de eerste prijs naar landschapsontwerper Vic Lagrouw van de HAS Den Bosch. Bij de masters viel Hanna Prinssen van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam in de prijzen.

 

Landschapsarchitect Prinssen kreeg de prijs voor haar ontwerponderzoek naar vuurlandschappen in de Amerikaanse staat Californie. Ze stelt voor om – naar analogie van Ruimte voor de Rivier ­– in het bos- en natuurbeheer een plek in te ruimen voor vuur en brand. Prinssen ontwierp een ‘vuuruiterwaard’, met brandgangen, waterlopen en een stenige vuurdijk die de nabijgelegen bebouwing beschermt. De jury onder leiding van Gijs van den Boomen noemt het project een toonbeeld van dapperheid, en is blij dat Prinssen de ruimte kreeg om een ongebaand pad te bewandelen. Het idee van ‘leven met vuur’ – ‘Naar de pijn toe bewegen’, aldus de jury –is goed doordacht, de voordelen die ‘ruimte voor het vuur’ oplevert voor natuurbeheer en landschapsontwikkeling sterk onderbouwd en krachtig uitgewerkt.

 

De trotse winnaars van de KuiperGraduation Awards. Van links naar rechts: Adriaan Weerheim (RAvB), Vic Lagrouw (HAS), Hanna Prinssen (AvB), Patrick van Schaik (BUAS) en Ziega van den Berk (AvB). Links juryvoorzitter Gijs van den Boomen, rechts Mark Hendriks, hoofdredacteur van Blauwe Kamer. Alexandra van Zyl verblijft in Canada en David de Boer was wegens ziekte afwezig.

 

De tweede prijs ging naar de Wageningse almumnus David de Boer voor zijn plan voor een publiek zonnelandschap in het IJmeer, waardoor tevens ecologisch herstel moet optreden. Eervolle vermeldingen waren er voor Ziega van den Berk (Academie van Bouwkunst), Adriaan Weerheim (Rotterdamse Academie van Bouwkunst) en Alexandra van Zyl (Wageningen University).

 

Het winnende bachelorplan van Vic Lagrouw (dat hij samen deed met bioloog Peter van Munnen) is een voorstel voor een klimaatrobuuste inrichting van het beekdal van de Aa of Weerijs ten zuiden van Breda. De jury noemt het zeer urgent om het watersysteem van de Brabantse beken te reorganiseren – water opvangen en vasthouden – en leidend te maken voor de ruimtelijke keuzes die we bovengronds maken. Het is voor een bachelorstudie een ‘volwassen plan’, aldus de jury, omdat het rekenschap geeft van aanpalende vraagstukken, zoals alternatieve agrarische verdienmodellen.

 

De tweede prijs ging naar Patrick van Schaik van de Breda University of Applied Sciences voor zijn plan voor de vergroening van de Bossche wijk Bethaniekwartier, en waarvoor hij teruggreep op cultuurhistorische patronen en structuren in het oude stadsweefsel.

 

Tijdens de bijeenkomst ging moderator Sophie Stravens in gesprek met de kersverse alumni. Foto's Nadine van den Berg

 

Over het algemeen was de jury blij te zien dat veel afstudeerders praktische oplossingen bieden voor de ‘grote’ en serieuze vraagstukken. De rijkdom was wederom groot, en de oogst toonde een breed palet aan projecten. Soms bleven afstudeerders iets teveel hangen in analyses, waardoor de ontwerpingrepen niet altijd goed uit de verf komen.

 

De KuiperCompagnons Afstudeerprijzen zijn dit jaar voor de vierde maal uitgereikt. In het septembernummer presenteerden we de 34 beste afstudeerplannen van bachelor- en masterstudenten in de stedenbouw en landschapsarchitectuur. De  projecten die dit jaar door tien ontwerpopleidingen waren aangereikt zijn in oktober beoordeeld door de zogenoemde Club van 30, een gevarieerd gezelschap van vakgenoten. Zij brachten hun stem uit door voor de bachelorprojecten een top 2 en voor de masterprojecten een top 3 in te dienen. Hieruit kwam een lijst met nominaties voort – acht masters, vier bachelors. Vervolgens boog de driekoppige jury – bestaande uit voorzitter Gijs van den Boomen en Eerste Kamerleden Hamit Karakus en Carla Moonen – zich over de nominaties om uiteindelijk winnaars en eervolle vermeldingen aan te wijzen.