Vijf brieven aan de nieuwe minister

Met de presentatie van het coalitieakkoord van het vierde kabinet Rutte werd bekend dat we weer een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening krijgen. Vooruitlopend op dit besluit vroegen we in juni - in het kader van ons nummer over de woningcrisis - vijf vakgenoten een brief te schrijven aan deze nieuwe minister (of het nieuwe kabinet, of in een enkel geval zelfs aan ons allemaal). Een mooi moment dus om de adviezen en verlangens van Annemieke Fontein, Wouter Pocornie, Thijs van Spaandonk, Nathalie de Vries en Henk Hartzema nog eens te publiceren.