Jaarboek 2023: Het spel van de ruimtelijke ordening

Foto's Christiaan Krouwels

 

In de mooie, oude Burgerzaal van het stadhuis in Deventer presenteerden we afgelopen zaterdag het Blauwe Kamer Jaarboek 2023. Eerste exemplaren werden door selectiecommissievoorzitter Esther Agricola uitgereikt aan wethouder Thomas Walder, Gido ten Dolle van Mooi Nederland en de voorzitters van de BNSP en NVTL Eric van der Kooij en Joeri de Bekker.

Eerder die middag had Agricola de keuze voor 22 projecten toegelicht. Ze vertelde hoe met commissieleden Sandra van Assen, Gert-Jan Wisse, Jeroen Ruitenbeek en Eveline Visser had gezocht naar projecten die de stedenbouw en landschapsarchitectuur vooruit helpen - in dit geval buitengewone openbareruimteprojecten, gedegen ontwerpstudies en projecten die de status quo bevragen. Daarnaast vroeg ze aandacht voor het spel van de ruimtelijke ordening. Hoe wordt in een tijd dat planning en ontwerp een comeback maken dit spel eigenlijk gespeeld? En hebben ontwerpers een plek aan de speeltafel? 

 

Hoofdredacteur en presentator Mark Hendriks ontving diverse gasten die met projecten in deze jaarboekeditie staan. Met Philomene van der Vliet en Marijne Kreulen sprak hij over het belang van ontwerpend onderzoek naar actuele thema's in het landelijk gebied, met Simon Sprietsma en Franz Ziegeler over hoe je tussen alle ruimteclaims de ontwerpkwaliteit van straten, pleinen en parken overeind houdt. Stedenbouwkundige Maarten Hanekamp was te gast om te spreken over de stedenbouwkundige koers van Deventer.

 

Aan het eind van de middag deed BNSP-voorzitter Van der Kooij de constatering dat in de selectie grote gebiedsontwikkelingen en stedelijke verdichtingsplannen nagenoeg ontbreken. De selectiecommissie vond dat projecten die onder deze labels vallen lang niet altijd voldoen aan wat van ze verwacht mag worden. De uitwerking van de stedenbouwkundige principes blijft vaak ongrijpbaar, waardoor plannen generiek overkomen. De witte bouwblokjes op de tekeningen geven weinig inzicht in wat voor leefomgevingen het moeten worden. 

 

Deze jaarboek bevat 22 ontwerprojecten. Het boek is hier verkrijgbaar, abonnees krijgen 'm als onderdeel van ons decembernummer thuis bezorgd.